Ako ste se ikad zapitali zašto kompanije masovno stavljaju LGTB zastavice na svoje logotipe ili se u medijima zalažu za “borbu protiv klimatskih promjena”, ESG je jedan od razloga. ESG je akronim za: Environmental, Social, and Governance (Criteria) – Ekološki, Socijalni i Upravljački kriterij.

Tiho i nezamjetno, ESG kriterij polagano, posljednjih godina, uzima sve više maha i počinje sve više utjecati na to kako se kompanije ponašaju ne samo prema svojim vlasnicima, već i prema svojim radnicima, okolini i okolišu i na što će se u budućnosti stavljati sve veći fokus prilikom upravljanja samih kompanija.

Što je ESG kriterij?

Kao što mu sam akronim kaže, ESG je kriterij u kojemu se ocjenjuje ekološke, socijalne i upravljačke osobine neke kompanije. Sam ESG nije nikakva organizacija niti neka kompanija, već skup definiranih kriterija prema kojima se kompanije ocjenjuju.

Što znači svaki kriterij?

E – Environmental (ekološki)

Utjecaj kompanije na ekologiju. To podrazumijeva kompanijin direktan i indirektan utjecaj na okoliš i upravljanje ekološkim rizicima. Isto tako gledaju se i faktori kao upravljanje prirodnim resursima, emisije stakleničkih plinova i otpornost na klimatske promjene.

S – Social (socijalni)

Socijalni utjecaj kompanije mjeri se kompanijim sposobnostima upravljanja ljudskim resursima i utjecaj kompanije na kupce i druge ljude u svojoj okolini. Među razne kriterije spadaju kriteriji poput: prava radnika, plaće, odnosi sa partnerima (posebno sa partnerima u zemljama u razvoju), korisnička privatnost, ljudska prava, itd.

G – governance (upravljanje)

Ovo se odnosi na transparentnost i način upravljanja kompanije te njenom odnosu prema svim vlasnicima kompanije. Ovdje se kao kriteriji gledaju: mito i korupcija, struktura izvršnog tijela, transparentnost sa ulagačima i vlasnicima, političke donacije, itd.

Tko koristi ESG ocjenu

Posljednjih godina veliki igrači poput fondova i banaka sve više koriste ESG ocjenu kao jedan od kriterija prema kojima ocjenjuju kompaniju prilikom ulaganja. Osim financijskih institucija ESG ocjenu koriste i velike marketinške agencije prilikom davanja reklamnog prostora kompaniji, vlade prilikom davanja tendera, itd.

Jedan od zvučnijih primjera korištenja ESG ocijene je izbacivanje kompanije Tesla iz S&P500 indeksa radi preniske ESG ocijene.

Tko ocjenjuje?

Osim unutarnjeg ocjenjivanja, koje se sve češće traži od kompanija u obliku ESG upitnika na kraju godine ili zajedno sa drugim izvještajima, ocjenu mogu dati i druge kompanije kao rating agencije, investicijske kuće, vladine i nevladine organizacije, itd.

Neke od poznatijih kompanija su ISS (Institutional Shareholder Services), CDP (Carbon Disclosure Project), MSCI, Sustainalytics i S&P TruCost. Ali veće kompanije mogu imati svoje unutarnje ocjenjivače i ocjene.

Kako ESG utječe na kompanije?

S obzirom na to da je ESG način kvantificiranja raznih faktora koji često ne podliježu kvantifikaciji, ESG dovodi do čudnih situacija. Jedan od primjera su kompanije koje često izrabljuju radnike, što im snižava socijalnu ocjenu, ali onda stavljanjem LGBT zastavice na svoj logotip ili zapošljavanjem osobe s invaliditetom povećavaju tu ocjenu nazad. Samim time, mnoge kompanije danas ulažu sredstva i vrijeme na povećanje ESG ocijene, makar i prividno, jer u suprotnom mogu izgubiti investicijske prilike ili tržišta.

D.P.
Code monkey

    Leave a reply

    You may also like