Pad tržišta 2020. godine, mnogi su pripisivali COVID krizi, ali u pozadini su se odvijali procesi koji bi vjerojatno uzrokovali jednaki pad čak i da COVID-a nije bilo. Naime, malo prije pada FED je zaustavio QE (quantitative easing) te započeo sa QT-om (quantitative tightening). To je uzrokovalo smanjenjem likvidnosti na tržištu i konačnim padom dioničkog tržišta. Da bi stabiliziralo tržište FED je vratio QE te dozvolio bankama da posuđuju novac od FED-a bez da imaju osiguranje, ali ta pogodnost je imala vremensko ograničenje od jedne godine te je, nakon bezuspješnog lobiranja banaka, isteklo 31.3.2021. godine.

Inače banke trebaju imati nekakav kolateral da bi mogli dobiti novac od FED-a. Kolaterali su najčešće u obliku obveznica, ali mogu biti i u drugim oblicima, kao što su 2008. godine bili u obliku hipotekarnih derivata. 

FED smanjuje likvidnost

Banke sada imaju gotovinu na svojim računima, ali ga trebaju pokriti sa nekakvim kolateralom. Međutim, kolaterala na tržištu nema dovoljno za sve, te su se banke okrenule FED-ovom servisu koji mijenja kolateral za gotovinu. U normalnim situacijama banke bi kupovale državne obveznice, ali na dani moment FED je prestao izdavati obveznice, ali je zato s druge strane povisio kamatu na svom REPO servisu za 5 bodova, što je potaknulo banke da zamijene gotovinu za kolateral, te tako ne samo da ispune zakonsku obavezu, već mogu i zaraditi na kamatama.

Domino efekt

Ovo smanjenje likvidnosti (količine dolara na tržištu) potaknulo je rast dolara posljednjih mjeseci, ali će imati utjecaj i na ostatak tržišta u skoroj budućnosti. Manjak likvidnosti je već sada usporio sva tržišta, te pojedine burze bilježe oscilacije sa tendencijom pada.

Trenutno je glavna prepreka u rješavanju ovog problema američka vlada kojoj krajem srpnja ističe rok za povećanje državnog duga. Vlada onda mora donijeti odluku ili o povećanju duga ili novu odgodu.

Kakva god odluka bila, u budućnosti se naziru samo problemi. Trenutna situacija će uzrokovati sličnu situaciju kao i u 2020., a to znači pad tržišta i deflacija. Suprotno, FED pušta nove dolare u opticaj te inflacija raste dalje.

D.P.
Code monkey

  Comments are closed.

  You may also like

  More in:Financije

  BiH

  Euro inflacija

  Izgleda da geopolitička priča oko Rusije i Ukrajine ima dublje korijene i naizgled kao da ...